หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน   ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ อบต.สันทราย "รักษาทรัพยากรไว้ให้ลูกหลาน สวัสดิการยั่งยืน พลิกฟื้นวัฒนธรรม นำการศึกษา เกษตรกรรมก้าวหน้า ชาวประชาสามัคคี รู้เท่าทันเทคโนโลยี สุขภาพดีบนวิถีพอเพียง"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
ข้อมูลการปฏิบัติงาน
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลสันทราย
สินค้าท้องถิ่น ตำบลสันทราย
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงเพชร หมู่ที่ 8 บ้านศรีค้ำ วันที่ 29 ม.ค.62
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงคำ หมู่ที่ 8 บ้านศรีค้ำ วันที่ 29 ม.ค.62
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 6 บ้านขามสุ่ม ตำบลสันทราย เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านแมากอย ตำบลเวียง วันที่ 9 ม.ค.62
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชาวนาอุทิศ หมู่ที่ 7 บ้านสันทราย วันที่ 9 ม.ค.62
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านสันฮกฟ้า วันที่ 9 ม.ค.62
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนบ้านเพาะ หมู่ที่ 4 บ้านท่ามะเกี๋ยง วันที่ 9 ม.ค.62
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 7 วันที่ 9 ม.ค.62
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) สายทางถนนแยกบ้านสันทราย - บ้านศรีค้ำ วันที่ 6 ธ.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสันปง ตำบลสันทราย วันที่ 19 ต.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสันปง ตำบลสันทราย วันที่ 19 ต.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ ตำบลสันทราย วันที่ 19 ต.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านสันฮกฟ้า วันที่ 2 ต.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนอนุบาลสันทรายพัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านสันปง วันที่ 2 ต.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบปรับปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านผาแดง วันที่ 2 ต.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองปิด วันที่ 2 ต.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสันทราย วันที่ 2 ส.ค.61
ดาวน์โหลด
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
เบอร์โทรศัพท์ 053-123039 , 053-123042 โทรสาร. 053-123039 ต่อ 21
Copyrights © 2018 www.sansaiphrao.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand