หน้าแรก   ข้อมูล อบต.    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ อบต.สันทราย "รักษาทรัพยากรไว้ให้ลูกหลาน สวัสดิการยั่งยืน พลิกฟื้นวัฒนธรรม นำการศึกษา เกษตรกรรมก้าวหน้า ชาวประชาสามัคคี รู้เท่าทันเทคโนโลยี สุขภาพดีบนวิถีพอเพียง"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
ข้อมูลการปฏิบัติงาน
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลสันทราย
สินค้าท้องถิ่น ตำบลสันทราย
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
 
นายนิกร ทุนผล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายศิริ มัญญะลา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายเพรช พรมปัน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายจรัล เต๋จ๊ะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายประจวบ ยะคำป้อ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
 
นายจรัล ขาวผ่อง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายสมาน นวลรักษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายบรรจง ทันษา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
 
นายอภิชิต มณีโชติ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายอุดม จรรยา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายจันทรา ใจมูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
 
นายไพทูรย์ ศรีจอมคำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายบุญเลิศ ตุ้ยเขียว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายณัฐพงษ์ สิทธิชัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
 
นายแดง ทะกลกิจ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายภักดี นันตาคำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นายบุญเรือง ปัญญาแปง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
 
นายสีวรรณ์ วิปั๋น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายคำ ปันติบุ่ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายทัศน์ แซ่เห่
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
 
นายสมบัตร ไชย์วงค์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นายแพพอ นุเซอร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายเอกฉันท์ สิริวจนกุล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
 
นายประสิทธิ์ วงค์สาย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
นายบุญเลิศ อำภัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
นายชัยสิทธิ์ หล่อเลาะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
 
นายอะเบละ แสนเข็ญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
นายชูชาติ ทะกิจ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
นายชลอ ดวงจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
เบอร์โทรศัพท์ 053-123039 , 053-123042 โทรสาร. 053-123039 ต่อ 21
Copyrights © 2018 www.sansaiphrao.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand