ส่วนหัว
Untitled Document
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของตำบล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือบริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การชำระภาษี
ข้อมูลน่ารู้
แผนที่ อบต.สันทราย
วัดในตำบลสันทราย
หมู่บ้าน
1. บ้านห้วยส้าน
2. บ้านหนองปิด
3. บ้านสันผักฮี้
4. บ้านท่ามะเกี๋ยง
5. บ้านสันปง
6. บ้านขามสุ่ม
7. บ้านสันทราย
8. บ้านศรีค้ำ
9. บ้านต้นโชค
10. บ้านหนองครก
11. บ้านสันฮกฟ้า
11. บ้านแม่ปาคี
11. บ้านโป่งเย็น
11. บ้านผาแดง
15. บ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ
เพื่อนบ้านของเรา
สำนักงานท้องถิ่นพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
หน่วยกู้ภัยพร้าววังหิน
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
อบต. แม่แวน
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
โรงเรียนบ้านแม่ปาคี
โรงเรียนบ้านขุนแจ๋
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ที่ เรื่อง
33 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ ๒
32 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ ๑
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2557
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2557
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2557
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2557
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2556
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2556
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2554
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2553
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2553
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2553
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2553
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2553
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธู์ 2553
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2553
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2552
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจกายน 2552
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2552
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2552
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2552
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2552
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2552
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2552
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2552
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2551
 
 
 
Untitled Document
 
พัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
155 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 123-039,
ติดต่อ อบต.สันทราย