หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน   ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ อบต.สันทราย "รักษาทรัพยากรไว้ให้ลูกหลาน สวัสดิการยั่งยืน พลิกฟื้นวัฒนธรรม นำการศึกษา เกษตรกรรมก้าวหน้า ชาวประชาสามัคคี รู้เท่าทันเทคโนโลยี สุขภาพดีบนวิถีพอเพียง"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
ข้อมูลการปฏิบัติงาน
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลสันทราย
สินค้าท้องถิ่น ตำบลสันทราย
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
 
อ่านต่อ »

อ่านต่อ »

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
ข่าวการศึกษา
นายก อบต.
นายสถียร ตันจะริรักษ์
ปลัด อบต.
ตำแหน่งว่าง
 
กิจกรรมวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
พิธีส่งมอบโครงการระบบผลิต และส่งจ่ายก๊าซชีวภาพ​ฯ
กิจกรรมวันที่ 29 ตุลาคม 2561
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561 ครั้งที่ 1
กิจกรรมวันที่ 28 กันยายน 2561
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมวันที่ 22 กันยายน 2561
โครงการอบรมพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมวันที่ 20 กอันยายน 2561
โครงการป้องกันยาเสพติด ตำบลสันทราย
กิจกรรมวันที่ 30 สิงหาคม 2561
โครงการนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนอนุบาลสันทรายพัฒนา
กิจกรรมวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
แห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ณ วัดในเขตพื้นที่ตำบลสันทราย
อ่านต่อ »

 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
เบอร์โทรศัพท์ 053-123039 , 053-123042 โทรสาร. 053-123039 ต่อ 21
Copyrights © 2018 www.sansaiphrao.go.th All Rights Reserved.ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand